Våra resultat

Viva Wine Group är en samling entreprenörsdrivna bolag som älskar mat, dryck och sociala sammanhang. Vi satsar stort på innovation, expansion och hållbar utveckling.

HÅLLBAR
TILLVÄXT

Vi fokuserar på affärsutveckling och tillväxt med snabba steg från idé till handling. Vår starka lokala förankring och globala räckvidd ger oss en unik position på marknaden.

MÖJLIGHETER & MERVÄRDE

Affärsutveckling

Viva Wine Groups bolag har alla startat med små resurser men med höga ambitioner och mycket driv. Fokus är på affärsutveckling och tillväxt med snabba steg från idé till handling. Särskilt glada blir vi då affärsmöjligheter utvecklas ur efterfrågan på hållbara alternativ. Vi är stolta pionjärer på ekologiskt och etiskt vin!

vinranka
hållbar tillväxt infografik

UNIK POSITION

Nyckeltal

Vi har flera år av stark tillväxt bakom oss och vi ser än större värdeutveckling framåt. Med utgångspunkt från vår starka position i Sverige och Norden har vi satsat stort för att skapa gynnsamma affärsmöjligheter i övriga Europa och världen. Vår starka lokala förankring, vårt helhetsgrepp på värdekedjan och globala räckvidd ger oss en unik position på marknaden.

LÅNGSIKTIGHET

Hållbar utveckling

För oss på Viva Wine Group är det självklart att verka för en hållbar utveckling. Hållbarhet är avgörande för vår planet, jordbruket och vår verksamhets framtid. Vi är övertygade om att omsorg om människor och miljö också gynnar affärerna, särskilt på sikt!

vinodling kalifornia

Hållbarhets-
redovisning 2019

Hållbarhetsrapport viva

Kontakt

Viva Wine Group
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, Sverige
+46 8 – 21 83 88
info@vivagroup.se

Följ oss