Hållbarhet

Hållbarhet är avgörande för vår planet, jordbruket och vår verksamhets framtid. Vi är övertygade om att omsorg om människor och miljö också gynnar affärerna, särskilt på sikt.

VISION

Vår målsättning är att vara den mest hållbara aktören inom vår bransch samt inspirera konkurrenter och samarbetspartners till att följa
vårt exempel.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Hållbara prioriteringar

Vår målsättning är att vara den mest hållbara aktören i vår bransch och hoppas inspirera konkurrenter och samarbetspartners till att följa vårt exempel. Vi uppnår detta med satsningar på hållbar odling, hållbar produktion och hållbara transporter. Vi gör även betydande investeringar i våra lokalsamhällen och värnar ansvarsfull konsumtion.

hållbara prioriteringar
hållbarhet och vinodling

RESPEKT FÖR NATUREN

Hållbar odling

Vinodling är ett komplicerat hantverk då vinplantan är känslig för angrepp av mögel och skadedjur vilket påverkar kvaliteten på druvorna och vinet. Kemiska bekämpnings-medel ger effektiva resultat men kan utgöra hälsorisker för anställda, utarma biologisk mångfald och påverka grundvattnet. Vid ekologisk produktion sker både odlingen av druvorna och vinframställningen med respekt för naturen.

GODA ARBETSVILLKOR

Hållbar produktion

Vi ser goda arbetsvillkor som en självklarhet och kräver efterlevnad av Amfori BSCIs uppförandekod hos alla producenter och underleverantörer. Vi för en kontinuerlig dialog och genomför regelbundna uppföljningar och platsbesök för att säkra hållbar produktion och ständiga förbättringar.

plockar vindruvor
hållbart transporttåg

KLIMATSMARTA LÖSNINGAR

Hållbara transporter

Hållbara transporter och förpackningslösningar är centrala för oss. Vi vet att frakt och förpackningar har stor miljöpåverkan och tillsammans med våra partners strävar vi ständigt efter att utveckla klimatsmarta lösningar och innovativa projekt. Som medlemmar i Dryckesbranschens Klimatinitiativ har vi redan idag skiftat merparten av våra transporter till tåg och erbjuder merparten av vårt vin i klimatsmart förpackning.

SAMARBETE GER SAMHÄLLSNYTTA

Hållbara lokalsamhällen

Vi bidrar aktivt till utvecklingen av hållbara lokalsamhällen och prioriterar samarbeten som ger samhällsnytta. I Argentina, Bulgarien och Sydafrika har vi engagerat oss särskilt för att förbättra arbetarnas villkor, stödja socialt utsatta grupper och minska miljöpåverkan.

glada arbetarfamiljer
ansvarsfullt drickande

MERVÄRDE I MÅTTFULLHET

Ansvarsfull konsumtion

Alkoholdrycker är en del av vår måltidskultur och för många en del av en komplett måltidsupplevelse. Vi är dock medvetna om att alkohol konsumerat på felaktigt sätt kan skapa problem, både för individer, närstående och samhället i stort. Vi värnar därför måttfull och ansvarsfull konsumtion.

Hållbarhets-
redovisning 2019

Hållbarhetsrapport viva

Kontakt

Viva Wine Group
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, Sverige
+46 8 – 21 83 88
info@vivagroup.se

Följ oss