Hållbar
Odling

Att producera vin av kvalitet kräver gynnsamt klimat, unik jordmån och skickliga vinmakare. Att skörda vindruvor kräver ett varsamt handlag så att varken den fullmogna frukten eller plantan skadas.

Vi är stolta över att erbjuda
kvalitetsvin med väldigt låg
miljöpåverkan.

John Wistedt. VD, Wine Team Global

LÄGRE MILJÖPÅVERKAN

Ekologisk certifiering

För att ett vin ska få ekologisk märkning måste både odlingen av druvorna samt själva vinframställningen vara ekologisk. Det innebär hållbar odling utan konstgödsel, utan kemisk ogräsbekämpning och utan kemiska växtskyddsmedel vilket ger en lägre miljöpåverkan. För att odlingen ska bli certifierad krävs att den bedrivits ekologisk minst tre år i rad.

ekologisk vinodlare
biologisk mångfald

NATURLIGA METODER

Biologisk mångfald

Den ekologiska vinodlaren bekämpar skadedjur, mögelsvamp och ogräs med naturliga metoder och gödslar utan kemiskt framställda ingredienser. Hållbar, ekologisk odling gynnar biologisk mångfald, minskar påverkan på grundvattnet och säkerställer att vingårdsarbetarna inte blir exponerade för växtgifter i sitt arbete.

GIFTFRI MILJÖ

Ekologiskt gör skillnad

Att odla ekologiskt och hållbart tar mer tid i anspråk och ofta blir skörden något mindre vilket kan påverka priset mot konsument. Varje flaska ekologiskt vin som säljs har dock betydelse för bevarandet av biologisk mångfald och bidrar till en giftfri miljö.

arbetar på ekologisk vinodling

18%

ÖKNING AV
EKO OCH ETISKT

Under 2019 fortsatte vi öka volymen och andelen ekologiskt och etiskt certifierat vin. Från 40,7% av total volym 2018 till 47,9% år 2019. En ökning med nästan 18%. Andelen Fairtrade-certifierat ökade mest pga. fler etiska viner från Sydafrika.

Ekologiskt vin

av total volym

%

motsvarar

16.9

miljoner liter

Etiskt vin

av total volym

%

motsvarar

7.9

miljoner liter

Certifierat vin

av total volym

%

motsvarar

22.6

miljoner liter

NATURLIG ODLING

Ekologisk odling förbjuder användning av kemiska bekämpningsmedel. Istället hålls ogräs och skadedjur borta på naturlig väg.

VARSAM PRODUKTION

Ekologisk produktion innebär mindre användning av svavel i vinframställningen.

HÄLSOSAMT FÖR ANSTÄLLDA

Ekologisk odling utan bekämpningsmedel gynnar inte bara biologisk mångfald, utan är även hälsosamt för människorna på vingården.

Hållbarhets-
redovisning 2019

Hållbarhetsrapport viva

Kontakt

Viva Wine Group
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, Sverige
+46 8 – 21 83 88
info@vivagroup.se

Följ oss