Hållbara
Transporter

Vi arbetar hela tiden för mer hållbara transporter. Vi vet att transporter, lagerhållning och förpackningar har stor miljöpåverkan och tillsammans med våra partners strävar vi ständigt efter att utveckla klimatsmarta lösningar och innovativa projekt för att minska vår påverkan.

Tack vare smarta samarbeten
har vi skapat en högeffektiv logistik

Martina Nordström. Logistics Director, Viva Wine Group

 

OPTIMERAD LOGISTIK

Klimatneutrala transporter

Vi optimerar logistikflöden och prioriterar hållbara transporter med tåg och båt. Större delen av våra varutransporter i Europa samdistribueras och sker nästan uteslutande med tåg. Kvarvarande utsläpp kompenserar vi genom investeringar i Solvatten. Vårt lager är kombinerat med en tågterminal. På så sätt kan vi köra tågen direkt in på lagret.

hållbara transporter, infografik
Klimatneutrala förpackningar, grafik

MINSKAD PÅVERKAN

Klimatsmarta förpackningar

Förpackningar har betydande klimatpåverkan. Dels på grund av dess vikt, dels på grund av tillverkningsprocess och återvinningsgrad. I samverkan med leverantörer och kunder satsar vi på klimatsmarta förpackningar, framförallt lättviktsglas, PET, Tetra och Bag-in-Box. Redan idag erbjuder vi merparten av våra produkter i klimatsmarta förpackningar. Våra glasflaskor återvinns av SGÅ. I snitt blir 93% av allt glas nya flaskor och burkar av glas.

SAMARBETE GÖR SKILLNAD

Dryckesbranschens klimatinitiativ

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett ramverk där ledande aktörer inom dryckesbranschen samverkar för att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom hållbara transporter. Viva Wine Group och dess svenska bolag har varit pådrivande att få samarbetet på plats med tredjepartsgranskat beräkningsverktyg och gemensamma mål. Deltagarnas klimatprestanda följs upp årligen och sammanfattas i en rapport.

dryckesbranschens klimatinitiativ, grafik

SOLVATTEN

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar våra utsläpp i samarbete med erkända organisationer för att minska klimatpåverkan globalt samt skapa samhällsnytta lokalt. Merparten av våra investeringar sker i Solvatten, en innovativ vattenreningslösning som bidrar till förbättrad hälsa, ökad jämställdhet och minskad klimatpåverkan. Vi investerar alltid mer än kompensationskostnaden för våra egentliga utsläpp.

VIVA WINE GROUP

Verksamhet och hållbarhet 2020

Hållbarhetsrapport viva

Kontakt

Viva Wine Group
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, Sverige
+46 8 – 21 83 88
info@vivagroup.se

Följ oss

Information

Åldersgräns och val av cookies
Åldersgräns
Denna webbplats innehåller information om alkoholdrycker. För besök på denna webbplats måste du därför vara 25 år eller äldre.
Om cookies
På denna webbsida använder vi cookies och andra liknande tekniker för att kunna erbjuda en så bra användarupplevelse som möjligt. Vissa cookies är nödvändiga för att webbsidan ska fungera och är därför alltid aktiverade. Andra cookies, för analys och/eller marknadsföring, kan du däremot själv aktivera/deaktivera i inställningarna nedan.
I vår cookiepolicy kan du läsa mer om vilka cookies vi använder och vad dina val innebär. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy. Dina inställningar gäller endast på den här webbsidan.
Egna inställningar
Nödvändiga cookies*
Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på ett säkert och korrekt sätt, och går därför inte att stänga av. Nödvändiga cookies kan innehålla information om val och inställningar du gör på webbplatsen, exempelvis dina inställningar för cookies.
Cookies för analys
Cookies för analys ger information om hur webbplatsen används, till exempel genom Google Analytics, vilket innebär en möjlighet att förbättra din användarupplevelse. Dessa cookies placeras i din webbläsare för att kunna särskilja användare från varandra och därmed skapa en bild över trafiken mellan olika sidor och övrigt beteende på webbplatsen.
Cookies i denna kategori innebär att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES-området. För mer information, se vår cookiepolicy.
Cookies för marknadsföring
Cookies för marknadsföring, till exempel Facebookpixeln, gör det möjligt för oss att visa personanpassade och relevanta annonser. Annonserna baseras på ditt surfbeteende. Dessa cookies inkluderar även cookies för analys.
Cookies i denna kategori innebär att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES-området. För mer information, se vår cookiepolicy.