Hållbara
Transporter

Vi arbetar hela tiden för mer hållbara transporter. Vi vet att transporter, lagerhållning och förpackningar har stor miljöpåverkan och tillsammans med våra partners strävar vi ständigt efter att utveckla klimatsmarta lösningar och innovativa projekt för att minska vår påverkan.

Tack vare smarta samarbeten
har vi skapat en högeffektiv logistik

Martina Nordström. Logistics Director, Viva Wine Group

 

OPTIMERAD LOGISTIK

Klimatneutrala transporter

Vi optimerar logistikflöden och prioriterar hållbara transporter med tåg och båt. Större delen av våra varutransporter i Europa samdistribueras och sker nästan uteslutande med tåg. Kvarvarande utsläpp kompenserar vi genom investeringar i Solvatten. Vårt lager är kombinerat med en tågterminal. På så sätt kan vi köra tågen direkt in på lagret.

hållbara transporter, infografik
Klimatneutrala förpackningar, grafik

MINSKAD PÅVERKAN

Klimatsmarta förpackningar

Förpackningar har betydande klimatpåverkan. Dels på grund av dess vikt, dels på grund av tillverkningsprocess och återvinningsgrad. I samverkan med leverantörer och kunder satsar vi på klimatsmarta förpackningar, framförallt lättviktsglas, PET, Tetra och Bag-in-Box. Redan idag erbjuder vi merparten av våra produkter i klimatsmarta förpackningar. Våra glasflaskor återvinns av SGÅ. I snitt blir 93% av allt glas nya flaskor och burkar av glas.

SAMARBETE GÖR SKILLNAD

Dryckesbranschens klimatinitiativ

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett ramverk där ledande aktörer inom dryckesbranschen samverkar för att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom hållbara transporter. Viva Wine Group och dess svenska bolag har varit pådrivande att få samarbetet på plats med tredjepartsgranskat beräkningsverktyg och gemensamma mål. Deltagarnas klimatprestanda följs upp årligen och sammanfattas i en rapport.

dryckesbranschens klimatinitiativ, grafik

SOLVATTEN

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar våra utsläpp i samarbete med erkända organisationer för att minska klimatpåverkan globalt samt skapa samhällsnytta lokalt. Merparten av våra investeringar sker i Solvatten, en innovativ vattenreningslösning som bidrar till förbättrad hälsa, ökad jämställdhet och minskad klimatpåverkan. Vi investerar alltid mer än kompensationskostnaden för våra egentliga utsläpp.

Hållbarhets-
redovisning 2019

Hållbarhetsrapport viva

Kontakt

Viva Wine Group
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, Sverige
+46 8 – 21 83 88
info@vivagroup.se

Följ oss