Ansvarsfull konsumtion

Alkoholdrycker är en del av vår måltidskultur. Vi är dock medvetna om att alkohol konsumerat på felaktigt sätt kan skapa problem, både för individer, närstående och samhället i stort. Vi värnar därför måttfull och ansvarsfull konsumtion.

Vi värnar kontrollerad försäljning,
måttfull konsumtion och sunda
attityder till alkohol.

Mikael Sundström. Sustainbility Director, Viva Wine Group

TILLSYN & REGLERING

Alkoholgranskningsmannen

Viva Wine Group har som del av branschföreningen SVL tagit initiativ till en etisk kod samt tillsättandet av alkoholgranskningsmannen (AGM). AGM är den svenska alkoholbranschens mekanism för självreglering av marknadsföring och kommunikation. Vem som helst kan anmäla alkoholreklam till AGM, som utreder, prövar och fattar beslut i ärendet.

ansvarsfull konsumtion, alkohol
drinkwise

INFORMATION & DIALOG

Drinkwise.se

Drinkwise.se är en plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och ansvarsfull konsumtion. Med denna satsning vill vi och andra företag i branschen lyfta fakta, skapa dialog och främja ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. På sajten finns också information om alkoholhaltiga dryckers innehåll och kalorier.

MINSKA UNGDOMSDRICKANDE

Prata om alkohol

Vi stödjer Prata Om Alkohol, ett initiativ som hjälper ungdomar att utveckla bättre självkänsla, ta personligt ansvar och minska sin konsumtion eller avstå helt från alkohol. Initiativet har utvärderats av Karolinska Institutet som påvisat att programmet har vetenskapligt bevisad effekt: skolelever som deltagit i programmet dricker mindre riskfyllt än jämförbara elever som inte genomgått programmet.

prata om alkohol, grafik

Hållbarhets-
redovisning 2019

Hållbarhetsrapport viva

Kontakt

Viva Wine Group
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, Sverige
+46 8 – 21 83 88
info@vivagroup.se

Följ oss