Hållbara
lokalsamhällen

Vi bidrar aktivt till utvecklingen av hållbara lokalsamhällen och prioriterar samarbeten som ger samhällsnytta. I Argentina, Bulgarien och Sydafrika har vi engagerat oss särskilt för att förbättra arbetarnas villkor, stödja socialt utsatta grupper och minska miljöpåverkan.

Konsumenter som väljer Fairtrade
och Fair for Life gör en stor
insats för vinbönder.

Björn Wittmark. Giertz Vinimport

RÄTTVIS HANDEL

Fairtrade

Fairtrade innebär en ekonomisk trygghet för vinbönderna då de får ett garanterat minimipris för sina druvor och garanterad avsättning för skörden varje år. Dessutom ges tillgång till lån och krediter, försäkringar samt en Fairtrade premie som arbetarna själva förfogar över vilket bidrar till utveckling av hållbara lokalsamhällen. Hos La Riojana, Argentina har denna premie använts till att bygga ut vattenförsörjning, skola och sjukhus.

fairtrade
Hållbart lokalsamhälle

SJÄLVKÄNSLA & INTEGRATION

Fair for Life

Tillsammans med vår producent Vinex Slavyantsi har vi certifierat produktionen Fair for Life samt startat LEVA, en stiftelse som främjar integration av romer i det bulgariska samhället. Stiftelsen stödjer skolverksamhet för romska barn och hjälper till att utveckla efterfrågade färdigheter hos arbetssökande unga vuxna. Stiftelsen satsar också på kulturprojekt för att stärka romers självkänsla och skapa hållbara lokalsamhällen.

INNOVATIV VATTENRENINGSLÖSNING

Solvatten

Solvatten är en innovativ vattenreningslösning som bidrar till förbättrad hälsa, ökad jämställdhet och minskad klimatpåverkan. När lokalbefolkningen använder Solvatten behöver de inte hugga ner träd för att koka och rena dricksvatten, vilket ger en positiv klimateffekt och minskar ökenspridning. Våra projekt bidrar till hållbara lokalsamhällen och genomförs i samarbete med International Aid Services i Tharaka och Thana, Kenya.

solvatten, vattenreningslösning

FAIRTRADE &
FAIR FOR LIFE

Garanterar att arbetarna på odlingarna får en premie som ger ökad ekonomisk och social trygghet.

utbildning, skolklass

POSITIVA FÖREBILDER

Utbildning & entreprenörskap

Viva Wine Group är en samling entreprenörsdrivna företag varför vi brinner särskilt för att skapa positiva förebilder, främja utbildning och entreprenörskap i utsatta områden. I Sydafrika är de socioekonomiska utmaningarna betydande varför vi engagerar oss på flera olika sätt för att skapa hållbara lokalsamhällen. Dels genom Kleine Zalze Training Program, dels genom Pebbles Project.

Hållbarhets-
redovisning 2019

Hållbarhetsrapport viva

Kontakt

Viva Wine Group
Blasieholmsgatan 4A
Stockholm, Sverige
+46 8 – 21 83 88
info@vivagroup.se

Följ oss